O Nas...

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) powstało w wyniku realizacji zobowiązań sojuszniczych w ramach działań integrujących (w obszarze szkolenia operacyjnego z wykorzystaniem systemów symulacyjnych) Siły Zbrojne RP z armiami państw NATO.

Wejście do budynku w którym mieści się CSiKGW Słuchacze w czasie kursu JTLS w CSiKGW Korytarz w CSiKGW z logo AON i CSiKGW, oraz stojak z flagami Polski, NATO i Uni Europejskiej

Centrum jest instytucją zajmującą się organizacją ćwiczeń wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Exercise - CAX) oraz wdrażaniem i wykorzystaniem systemów symulacyjnych w wielu dziedzinach działalności militarnej. Umiejętne wykorzystanie militarnych systemów symulacyjnych to skomplikowany proces, w którym uczestniczy wiele podmiotów, z którym wiążą się także pewne modyfikacje dotyczące procedur, doktryn, programów szkolenia, organizacji ćwiczeń, itd.
Symulacja w siłach zbrojnych, ze względu na specyfikę ich działalności, znajduje zastosowanie w wielu obszarach. Na przykład metody symulacyjne z powodzeniem mogą być stosowane do projektowania, testowania i modyfikowania systemów walki. Również wykorzystanie systemów symulacyjnych w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo uważane jest za bardzo skuteczną i ekonomicznie korzystną formę szkolenia dowództw i sztabów wszystkich szczebli dowodzenia, która pozwala na pogodzenie złożoności i dynamiki współczesnych działań militarnych oraz utrzymującej się tendencji do redukcji nakładów na obronność z wysoką jakością szkolenia.
Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ściśle współpracuje w zakresie zastosowań systemów symulacyjnych działań bojowych w procesie szkolenia sił zbrojnych z podobnymi placówkami państw NATO.

 

 

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Robert Bielecki
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26
Data dodania i edycji:
2016-11-18 14:45:53 :
Robert Bielecki
2016-11-18 14:48:12 :
Robert Bielecki
2016-11-18 15:11:20 :
Robert Bielecki
2017-05-12 12:20:02 :
Robert Bielecki
2017-05-16 22:45:57 :
Robert Bielecki
2017-05-25 10:00:47 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-25 10:01:04 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-25 10:46:59 :
Robert Bielecki
2017-05-26 22:40:20 :
Robert Bielecki